Abszolút hozamú alapok

totht, 2009.02.12, csütörtök, 17:56
 

Cikkünk az írásakor (2009.02.12) érvényes piaci állapotot tükrözi. Befektetési döntések meghozatala előtt mindig tájékozódjon az aktuális piaci helyzetről.

Ne maradjon le frissítéseinkről, regisztráljon és kérje hírlevelünket! Iratkozzon fel RSS csatornánkra!

Külföldön már régóta léteznek úgynevezett fedezeti alapok, azaz hedge fundok – többen őket okolják a jelenlegi válság elmélyülése miatt. Magyarországon két és fél éve indultak az első abszolút hozamú alapok, melyek több tulajdonságban is hasonlítanak a hedge-fundokra. Cikkünkben elemeztük néhány abszolút hozamú alap indulásuk óta, illetve a válság alatt nyújtott teljesítményét.

Netfolio tipp

Magas hozammal kecsegtetnek az abszolút hozamú alapok, melyek elsősorban kockázattűrő befektetőknek ajánlottak. Fontos, hogy ne rövid távban gondolkozzunk, és képesek legyünk elviselni az időszaki –akár igen nagy – veszteségeket is. Recesszió idején jobban teljesítenek – kihasználva széles mozgásterüket – ezért érdemes lehet ilyen időszakban favorizálni őket. Továbbá ezen alapok esetében is fontos, hogy a múltbeli teljesítmény nem jelent garanciát a jövőbeli teljesítményre.


Az abszolút hozamú alapokról
Az abszolút hozamú alapok célja minél magasabb hozam elérése, akár nagy kockázatok vállalása árán is. A hagyományos befektetési alapokhoz képest jóval szélesebb mozgástérrel rendelkeznek. A klasszikus befektetési alapok jellemzően csak egy eszközcsoportba (például hazai kötvény, fejlődő piaci részvény, stb.) fektetnek, sőt szabály is kötelezi őket, hogy a portfólió hány százalékát kell az adott eszközcsoportban tartani. Ezzel szemben az abszolút hozamú alapok kezelőjének szinte minden megengedett: a világ bármely pontján, bármilyen befektetési eszközt vásárolhatnak (kötvények, részvények, devizák, derivatív termékek), tőkeáttételes pozíciókat is kialakíthatnak, sőt engedélyezett számukra a shortolás, vagyis a rövidre eladás is. Ez nyilván aktív portfóliókezelési stratégiával jár együtt, az alapkezelő mindig az általa legjobbnak megítélt eszközökbe fektet. A termék kiválasztásához, a pozíció irányának meghatározásához, valamint a megfelelő időzítéshez általában a technikai elemzés eszköztárát alkalmazzák. Ez a befektetési stratégia magas kockázattal párosul, ezért csak azoknak ajánlják az abszolút hozamú alapokat, akik egyrészt hosszabb távra terveznek (1-3 év), másrészt képesek elviselni az időszaki veszteségeket is. Ezek az alapok is rendelkeznek referencia-indexszel, a cél azonban – a hagyományos befektetési alapokkal ellentétben – nem ennek a túlteljesítése, hanem minden évben abszolút, vagyis pozitív hozam elérése. Jellemzőjük még, hogy az alapkezelők általában sikerdíjat számítanak fel, amennyiben túlteljesítenek egy előre tervezett küszöbhozamot. Ennek mértéke alaponként változik, a nettó eszközérték számolásnál már figyelembe veszik ezt is, és a sikerdíjjal csökkentett értékkel számolják az 1 jegyre jutó nettó eszközértéket.
Az abszolút hozamú alapokat a külföldi hedge-fundokkal szokták összehasonlítani. Ugyan sok közös jellemzőjük van, a kettő mégsem ugyanaz. A hedge fundok általában agresszívabb befektetési stratégiát követnek, míg az abszolút hozamú alapok célja a pozitív hozam elérése – részvénypiaci visszaesés idején is. A hasonlóság a megvalósítás eszközeiben rejlik.
Egy tanulmány kimutatta, hogy Amerikában az aktívan menedzselt befektetési alapok recesszió idején szignifikánsan 3-5%-kal magasabb többlethozamot (alfa) érnek el, mint konjunktúra idején.
Az alábbiakban 5 abszolút hozamú alapot vizsgálunk meg indulás óta, illetve a válság idején elért teljesítmény alapján. A benchmark – ahol létezik – minden esetben az alap által közzétett referenciahozam. Az 5 alap méretben jelentősen különbözik egymástól, nettó eszközértékük széles skálán mozog. Ezt az alábbi ábra mutatja:Aegon Alfa Származtatott Befektetési Alap (Árfolyam)
Az egyik legrégebben létrejött abszolút hozamú alap, 2006 februárjában indult. Megcélzott éves hozama 15-20%. Referenciaindexe a magyar diszkont-kincstárjegyeket tartalmazó RMAX-index, ezt évi 5-10%-ponttal igyekeznek felülteljesíteni. 2008-ban a legjobban teljesítő befektetési alap lett, a mostoha piaci körülmények ellenére 18,82%-os hozamot produkált. Év végén az alapkezelő kisebb kockázatot vállalt, így a portfólió nagy részét diszkont-kincstárjegyek és hosszú lejáratú államkötvények tették ki. Az alap, és a referenciaindex kumulált hozama indulás óta:Concorde-VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap (Árfolyam)
A legrégebben alakult származtatott alap, 2005 októberében kezdte meg a működését. Célja a magyar állampapírok hozamánál magasabb hozam biztosítása addicionális kockázat vállalása mellett. A befektetési döntések meghozatalában nagymértékben támaszkodik a technikai elemzésre és a Vakmajom Team tanácsaira. A vakmajom blog szerkesztőjének kiléte egyébként a mai napig rejtély, az illető nem vállalja a nyilvánosságot. Az alap biztonsági okokból kerüli a tőkeáttételes pozíciókat, azonban a rövidre eladás lehetőségét kihasználja. Amennyiben az alapkezelő nem lát potenciális többlethozamot a kockázatos eszközökben, akkor alacsony kockázatú instrumentumokba fekteti az alap tőkéjét. 2006-ban 6,92%-os, 2007-ben 7,48%-os, 2008-ban pedig 6,65%-os hozamot ért el. Az alap és a benchmark kumulált hozama az indulás óta:BWM Meggyőzően Kockázatos Alap (Árfolyam)
Meglehetősen új alapnak számít, 2008 májusában alakult, és a többi abszolút hozamú alaphoz képest még kevés a nettó eszközértéke. A befektetési döntések meghozatalakor saját fejlesztésű szoftvereire támaszkodik, melyek technikai és kvantitatív elemzéseken alapulnak. Éves szinten a 15-25%-os hozamot célozzák meg, de abszolút hozamú alap lévén a pozitív hozamra törekszenek minden évben. Mivel a kifejlesztett stratégiájukat hosszú távra tervezték, ezért csak azoknak ajánlott ez az alap, akik minimum 3 év, de inkább hosszabb távban gondolkoznak. Ezt jól jelzi az egyszeri belépési díj, ami 2%-os, valamint az 1 éven belüli visszaváltás esetén fizetendő büntetődíj, ami 5%-os. Ezzel azt szeretnék elérni, hogy tényleg csak azok fektessenek az alapba, akiknek eredetileg tervezték. A büntetődíj egyébként nem az alapkezelőé lesz, hanem bekerül az alapba, így a türelmesebb befektetőket illeti meg. Szigorú kockázatkezelési módszereket alkalmaznak, például alapvető vállalásuk, hogy minden ügyfél minden pozícióján maximum teljes tőkéjének 3%-át kockáztatják – stop loss szint meghatározásával. Az alapkezelőt 20% sikerdíj illeti, úgynevezett High Watermark számítás szerint. Ez azt jelenti, hogy csak akkor számolnak fel sikerdíjat, amennyiben a befektetési jegy aktuális értéke magasabb, mint az előző csúcs. Annak ellenére, hogy a válság előtt nem sokkal indult, indulástól számított hozama 17,5%. Konkrét benchmarkot nem használnak, mi az RMAX index-szel hasonlítottuk össze az indulás óta számított kumulált hozamát:OTP Abszolút hozam Alap (Árfolyam)
2006 júliusában indult, azóta a legnagyobb abszolút hozamú alappá nőtte ki magát közel 11 milliárdos nettó eszközértékével. A befektetési döntéseket az alapkezelő egy saját fejlesztésű döntéstámogató modell segítségével határozza meg. A modell a historikus adatokat felhasználva becsüli meg a középtávú piaci mozgásokat, miközben figyelembe veszi a befektetők kockázatvállalási hajlandóságát. Az abszolút hozamú alapokhoz képest kockázatkerülőbb, hiszen határidős ügyleteket kizárólag kockázat mérséklése érdekében köt, valamint nem tőkeáttételezik. Nem rendelkezik hagyományos értelemben vett referencia-indexszel, az elvárt minimális hozamtöbblet a legrövidebb lejáratú hazai állampapírokat magában foglaló ZMAX-index felett évi 2%. Amennyiben az alap hozama ezt a küszöbértéket 1 évnél hosszabb időtávon meghaladja, akkor az alapkezelő sikerdíjban részesül. A sikerdíj mértéke a ZMAX + 2% feletti hozam 20%-a. Az alap, és a benchmark – ZMAX + 2% - teljesítményét az alábbi ábra mutatja:Generali Abszolút Hozam Származtatott Befektetési Alap (Árfolyam)
8 hónapja indult alapról van szó, eddigi teljesítménye azonban figyelemre méltó. Alapvetően célpontjuk a fundamentálisan alulértékelt vállalatok, a felvásárlás vagy összeolvadás előtt álló társaságok részvényei. Az alap egy állampapír bázisból kiindulva keresi a megfelelő befektetési célpontokat, ennek következtében a portfólió összetételében a részvények aránya 0-100% között mozoghat. Továbbá maximálisan ki kívánja használni a törvény adta lehetőségeket – short pozíciók felvételével, árupiaci, devizapiaci befektetésekkel, valamint tőkeáttételes pozíciók kialakításával. A tavalyi év végén az alapkezelő meglehetősen kockázatkerülő portfóliót alakított ki, a részvények arányát 60%-ról mindössze 11,4%-ra csökkentette. A portfólió többi részét – közel 90%-át – december végén bankbetétek tették ki. Az alap indulása óta 17,3%-os hozamot produkált, amit ha évesítünk, akkor felülmúlja az Aegon Alfa befektetési alap teljesítményét is. Az alap referencia-indexe az RMAX-index, amennyiben ezt felülteljesíti, akkor az alapkezelőt az ezen felüli rész 20%-a sikerdíjként. Az alap és a benchmark teljesítménye:Teljesítmény a válság alatt
A fent felsorolt alapok teljesítményét összehasonlítottuk az alapján is, hogy milyen teljesítményt nyújtottak a válság idején. A kezdő dátumnak 2008.08.15-ét tekintettük. A kumulált hozamokat az alábbi ábra mutatja:Látható, hogy az alapok eltérő teljesítményt nyújtottak, összességében azonban az 5 alap közül 4 pozitív hozamot tudott produkálni az elmúlt fél évben. A legjobb teljesítményt augusztus óta a BWM Meggyőzően Kockázatos Alap nyújtotta 12,7%-os hozamával. Az ábráról azonban leolvasható, hogy az elmúlt fél évben meglehetősen hullámzó teljesítményt nyújtott, tartózkodott közel 30%-os mínuszban is. A jó teljesítmény elsősorban a december-január időszaknak köszönhető (mivel ő az egyetlen alap a felsoroltak közül, amely szabad eszközeit devizában tartja, így a forintgyengülésen profitált). A leggyengébb teljesítményt az OTP Abszolút Hozam alap nyújtotta, befektetési jegyeinek árfolyama augusztus óta 16%-ot veszített értékéből. Az Aegon, a Generali, illetve a Concorde alapok november vége óta egyenletes teljesítményt nyújtanak. Ez főként annak tudható be, hogy portfólióikat úgy rendezték át, hogy azok nagyrészt kockázatmentes eszközöket tartalmaznak (államkötvény, bankbetét).

A fent említett befektetési alapok közül az Aegon és a Generali alapjait, ezen kívül számos külföldi abszolút hozamú alapot vásárolhatunk a Hozam Plaza-n, ahol most számlanyitási akció van érvényben.
 

Hozzászólások

 • Megjegyzések
  2009.02.20, péntek, 02:14 — faluvegi

  Nagyon jó cikk, jó lenne ha több ilyen lenne az abszolút hozamú alapokról. Bár bessz idején népszerűbbek, de még így is ritkák ezek a cikkek.

  Pár megjegyzés:

  "A termék kiválasztásához, a pozíció irányának meghatározásához, valamint a megfelelő időzítéshez általában a technikai elemzés eszköztárát alkalmazzák."

  Szerintem itthon, de még az angolszász országokban is gyakoribb, hogy nem alkalmazzák a technikai elemzést, én kb. 20-25%-ra tenném az arányt. Mo.-n 2 alap használja fel a technikai elemzést deklarált módon a VM, és mi. A tippem az, hogy ehhez még 3 alapot lehet hozzávenni.

  "2008-ban a legjobban teljesítő befektetési alap lett, a mostoha piaci körülmények ellenére 18,82%-os hozamot produkált."

  Az Aegon Alfa jó időszakai mellé érdemes kiemelni Zsiday Viktor nevét.

  "Az ábráról azonban leolvasható, hogy az elmúlt fél évben meglehetősen hullámzó teljesítményt nyújtott, tartózkodott közel 30%-os mínuszban is."

  25%-os mínuszban és 33%-os Drawdown-ban. Ez utóbbi szám a jövőben is rendszeresen fog 20% fölé menni, jellemzően évente 1-3 alkalommal. Az alap stratégiája szándékosan a nagy ingadozásokra van megtervezve.

  "mivel ő az egyetlen alap a felsoroltak közül, amely szabad eszközeit devizában tartja, így a forintgyengülésen profitált"

  Főként nem szabad eszközöket, de a kereskedés nagy része is Euroban vagy Dollárban meghatározott értékű eszközökben van. Az Euroban lévő eszközökön elért eredmény 9 hónap alatt megközelítőleg 11%.

  Egyébként van még néhány érdekes abszolút hozamú alap itthon, pl. a Vision vagy a Platina sorozat.

  Faluvégi Balázs
  BWM

 • Hozzászólás

  • A webcímek és email címek automatikusan linkekké alakulnak.
  • Engedélyezett HTML elemek: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • A sorokat és bekezdéseket a rendszer automatikusan felismeri.

  További információ a formázási lehetőségekről