A Netfolio befektetési alap minősítések utótesztelése

Dr. Radnai Márton
Ramasoft Adatszolgáltató és Informatikai Zrt.

1. Bevezetés

Ebben a cikkben arra keressük a választ, hogy a Netfolio befektetés alap minősítések mennyire jól képesek a befektetési alapok jövőbeli hozamának előrejelzésére. Két kérdést vizsgálunk meg: a magasabb minősítés magasabb hozammal párosul-e, illetve jobb döntés-e a minősítés alapján vásárolni, mint a múltbeli hozam alapján?

2. Módszertan

Vizsgálatunkba mindhárom vizsgált eszközosztályt (forint pénzpiaci, forint kötvény, kelet-európai részvény) bevontuk. A 2007. szeptember 12-én érvényes minősítéseket vettük alapul, amelyeket a rendszerünk részvény- és kötvényalapok esetében a 2004-2007. szeptembere közötti időszak, pénzpiaci alapok esetében pedig a 2006-2007. szeptembere. közötti időszak alapján számított ki. Ugyanezekre az időszakokra kiválasztottuk a legjobb hozammal rendelkező alapokat is (eszközosztályonként ugyanannyit, mint amely három csillagos minősítést kapott).

Mindhárom eszközosztály esetében három, egyenként 10 millió forint értékű portfóliót képeztünk, amelyekbe az egyes minősítési kategórián belül egyenlő mértékben fektettük be a pénzt az egyes befektetési alapokba (ha tehát 7 alap volt egy kategóriában, akkor 1,428 mFt-ot fektettük bele. Ugyanígy 10 millió forintot fektettünk a legjobb múltbeli hozammal rendelkező alapok portfóliójába is.

Ezt követően az egyes portfóliók 2007. szeptembere és 2008 augusztusa között elért, egy éves hozamát számítottuk ki. A számításokat a Netfolio.hu online portfóliókezelő rendszerrel végeztük.

3. Eredmények

Pénzpiaci alapok

A következő táblázatban láthatóak a három minősítési kategóriának megfelelő portfólió, valamint a legjobb múltbeli hozamú portfólió elért hozamának kiszámítása.


Látható, hogy a három csillag minősítés elért hozama 6,67%, a két csillagos minősítésű portfólió hozama 6,35%, míg az egy csillaggal rendelkező portfólió hozama 5,92% volt, így megállapíthatjuk, hogy a magasabb minősítés magasabb hozammal párosult.

A legjobb hozamú portfólió hozama 6,62% volt, lényegében a legjobb minősítésűvel megegyezett, attól egy kicsit elmaradt.

A hozamok időbeli alakulását a következő ábrán is áttekinthetjük:Látható, hogy a legjobb minősítésű portfólió az időszak egészében stabilan a legjobb hozamot érte el.

Kötvényalapok

A következő táblázatban láthatóak a három minősítési kategóriának megfelelő portfólió, valamint a legjobb múltbeli hozamú portfólió elért hozamának kiszámítása.Látható, hogy a három csillag minősítés elért hozama 2,17%, a két csillagos minősítésű portfólió hozama 1,96%, míg az egy csillaggal rendelkező portfólió hozama 1,18% volt, így megállapíthatjuk, hogy a magasabb minősítés magasabb hozammal párosult.

A legjobb hozamú portfólió hozama 0,55% volt, azaz a leggyengébb minősítésű portfóliótól is elmaradt! Ennek oka az lehet, hogy az időszakban hozamemelkedés következett be (ezért is marad el a kötvényalapok hozama a pénzpiaci alapokétól), így a rövid futamidejű alapok teljesítettek jól. A minősítést megelőző időszakban azonban hozamcsökkenés volt jellemző, így a hosszú futamidejű alapok érték el a legmagasabb hozamot.

A hozamok időbeli alakulását a következő ábrán is áttekinthetjük:Látható, hogy az időszak első felében a portfóliók teljesítménye között még kicsi volt a különbség, bár a piros színnel ábrázolt „legjobb” portfólió már itt is megkezdte lemaradását. A márciusi nagy hozamemelkedés után azonban már stabilan kialakult a végső sorrend, az eltérés az egyes minősítések között pedig tovább nőtt az időszak végére.

Vegyük észre, hogy mind esések, mind pedig emelkedések esetében megmaradt az egyes minősítési kategóriák közötti hozamsorrend, ami azt mutatja, hogy a minősítési besorolás valóban nem függ az alap vállalt kockázatától, azaz a benne tartott papírok átlagos futamidejétől.

Részvényalapok

A következő táblázatban láthatóak a három minősítési kategóriának megfelelő portfólió, valamint a legjobb múltbeli hozamú portfólió elért hozamának kiszámítása.Látható, hogy a három csillag minősítés elért hozama -15,49%, a két csillagos minősítésű portfólió hozama -17,42%, míg az egy csillaggal rendelkező portfólió hozama -18,96% volt, így megállapíthatjuk, hogy a magasabb minősítés magasabb hozammal párosult.

A legjobb hozamú portfólió hozama -16,34% volt, azaz a kettő illetve három csillagos minősítések közé esett.

A hozamok időbeli alakulását a következő ábrán láthatjuk:A kötvényalapokhoz hasonlóan a márciusi esésig itt is nagyjából hasonló volt az egyes portfóliók teljesítménye. A három csillagos portfólió kiemelkedésére itt tovább kellett várni – júniusig – de ettől kezdve már a sorrend stabilan fennmaradt.

4. Végkövetkeztetések

Vizsgálatunkban bemutattuk, hogy a Netfolio minősítés mindhárom eszközosztály és egy éves befektetési időtáv esetén jól jelzi előre az egyes alapok hozama közötti eltéréseket. Bebizonyosodott az is, hogy a legjobb minősítésű papírok vásárlása jobb stratégia a legjobb múltbeli hozamú papírok vásárlásánál.

Bár az egyes minősítési kategóriák közötti hozamkülönbségek kicsinek tűnnek az elért (pozitív vagy negatív) hozamokhoz képest, fontos megjegyezni, hogy hosszabb távon ezek a különbségek jelentősen felerősödhetnek (ennek a tendenciáját mutatják egyébként már az évközi ábrák is). Ha például a legjobb és a legrosszabb minősítés között 2% pont a különbség, akkor 10 év alatt ez a különbség a befektetés 20 százalékára is rúghat! A hosszú távú befektetőknek ezért kifejezetten ajánljuk a befektetési alap minősítések nyomon követését.

Az utóteszteléshez használt adatok és számítások Excel formában is letölthetők innen.