Kifosztja-e az E-Star kötvényeseket a magyar bíróság?

radnaim, 2013.07.29, hétfő, 10:56
 

Cikkünk az írásakor (2013.07.29) érvényes piaci állapotot tükrözi. Befektetési döntések meghozatala előtt mindig tájékozódjon az aktuális piaci helyzetről.

Ne maradjon le frissítéseinkről, regisztráljon és kérje hírlevelünket! Iratkozzon fel RSS csatornánkra!

Frissítve: 2013.09.20.
Újabb, könnyen lehet, hogy végzetes fordulatot vett az E-Star régóta húzódó csődeljárása. A tulajdonosok és a menedzsment, valamint a hitelezők által nagy nehezen, több fordulóban végigtárgyalt csődegyezséget az utolsó pillanatban a csődeljárást lefolytató Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégiuma váratlanul elutasította, és egyben az eljárást is megszüntette, ami így automatikusan felszámolásba fordul át. Mivel érvelt a bíróság és kinek állhat ez a fordulat az érdekében? Tippünkben ezt tekintjük át.

Mi történt?
A Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégiuma 2013. július 8-i határozatában a csődegyezségi megállapodás iránti kérelmet elutasította, és a csődeljárást megszüntette. Az Adós és több nagyobb kötvényes is fellebbezést nyújtott be a végzés ellen. Amennyiben ezeket elutasítják, abban az esetben a Társaság felszámolása megkezdődik és a kötvényesek - mivel a kielégítési rangsorban hátrányosabb, ún. "f" kategórába kerülnek, valamint az eljárás bizonyára "igen költséges" lesz - minden bizonnyal minden követelésüket elveszítik.

Miért döntött így a bíróság?
A bíróság arra hivatkozik, hogy a csődegyezség az egyezséghez hozzá nem járuló, illetve a szabályszerű értesítés ellenére az egyezségkötésben részt nem vevő hitelezők egy részére kedvezőtlenebb feltételeket állapít meg, mint amilyeneket a csődegyezséghez hozzájáruló hitelezők részére megállapított, ezzel megsérti a csődtörvény 20. § (2). bekezdését. Mégpedig azért, mivel az egyezségben a hitelezők csak a tőkéjük arányában kapnak E-Star részvényeket, minden egyéb követelésükről (ügyleti, késedelmi kamat, nyilvántartásba vételi díj stb.) lemondtak. A Törvényszék álláspontja szerint ugyanis a hitelezői osztályokon belül a hitelezők kielégítési mértékének az egyes hitelezők teljes nyilvántartásba vett követeléseinek összegére vetítve kell azonosnak lenniük ez a feltétel pedig a csődegyezségi megállapodásban nem került figyelemvételre. Ennek igazolására a bíróság több példát is felhoz. Ilyen hitelezők nyilván vannak azok között, akik az egyezséget leszavazták, de azok között is, akik megszavazták. Sőt, mivel az egyezséget a hitelezők 80,81%-a megszavazta, 18,12%-a nem vett részt a tárgyaláson és csak 1,07%-a szavazta le, a bíróság szerint érdeksérelmet szenvedett hitelezők többsége megszavazta a csődegyezséget.

Kielégítési sorrend a felszámolásban (Csődtv. 57. § (1).)

a. A felszámolás költségei (beleértve a felszámolás alatti működés alatt fizetett bért és járulékokat is)
b. Zálogjoggal biztosított követelések
c. A gazdálkodó szervezetet terhelő tartásdíj, életjáradék stb.
d. A kötvények kivételével a magánszemély más követelései, a mikro- és kisvállalkozás, az őstermelő követelései
e. Adó- és járuléktartozások, visszafizetendő támogatások, közműdíjak
f. Egyéb követelések

Jogos-e a bíróság döntése?
Bár a bíróság érvelése első hallásra logikusnak tűnik, az ellentétes az eddigi bírósági gyakorlattal. Ennek az elvnek több, bíróság által már jóváhagyott csődegyezség sem felel meg. Ilyen például a Vegyépszer Zrt. csődegyezsége, ahol az egyes kategóriákon belül a kielégítés összeg szerint még sávosan is eltért (a kisebb mértékű követelések nagyobb kielégítést kaptak). De számos, más csődnél is választották már ezt a megoldást, amelyeket eddig ismereteink szerint egyetlen esetben sem kifogásoltak meg. Az is furcsa, hogy a bíróság ilyen irányú aggályait miért nem jelezte korábban. Az egyezség tervezete ugyanis már hónapokkal korábban beterjesztésre került. Ha a bíróságnak az egyezség elvével gondja lett volna, tudta volna akár informális, akár formális úton is jelezni azt - tudva azt, hogy ha az utolsó pillanatban teszi ezt, akkor felszámolás következik, amivel a kötvényesek (a hitelezők túlnyomó többsége) jóval rosszabbul fognak járni. Hacsak nem - de erre nem is merünk gondolni - ez volt a bíróság kifejezett célja.

Kinek állhat ez az érdekében?
Cui prodest? Azaz kinek állhat ez a döntés érdekében? Annak a 10 kötvényesnek, akikre a bíróság hivatkozik, és követelésük 80-91%-áért, és nem 100%-áért kapnak részvényeket, aligha, hiszen a felszámolási döntéssel sokkal rosszabbul járnak. Azoknak a hitelezőknek, akiknek be nem jelentett követelésük volt, már inkább, de ilyen sem volt sok, és őket bármilyen csődegyezség negatívan érinti, hiszen éppen azért alkalmazza a törvény ezt a szankciót (ti. aki nem jelentette be hitelezői igényét a csődeljárásban, az az igényét többé nem érvényesítheti, azonban, ha mégis felszámolás indul, akkor oda bejelentheti követelését), hogy a követeléseket jelentsék be a csődeljárásban, tehát érdekeik védelme nem lehet cél.
De legtöbbet két érdekcsoport profitálhat majd a döntésből: egyrészt a felszámoló, aki a vagyon értékesítését elvégezheti, másrészt azok az önkormányzatok (például Hódmezővásárhely), akikkel szemben az E-Star perben áll. A felszámoló ugyanis, mivel határideje van az eljárás lezárására, nem fogja tudni megvárni ezeknek a pereknek a lezárulását, így megegyezésre fog törekedni.

Mit lehet tenni, ha a döntés jogerőre emelkedik?
A bíróság döntése ellen, ha az jogerőre emelkedik, a kötvényesek Magyarországon már jogorvoslattal legfeljebb már csak a Kúria elé mehetnek. Valószínűleg úgy járnak, mint a régi vicc szerint az az Amerikába szakadt magyar, aki hazatér és bedob egy pénzt az automatába, amelyik benyeli azt - egy kicsit ütögeti, majd megjegyzi: ügyes.
Mi kedves olvasóinknak azt javasoljuk, hogy a jövőben a magyar kötvénypiacot nagy ívben kerüljék el, és meglévő magyar vállalati kötvényeiket is értékesítsék, ugyanis amennyiben a követelések megtérülése kérdésessé válik, a magyar jogszabályoktól és bíróságtól nem várhatják el érdekeik minimális védelmét sem.

Frissítés
A Fővárosi Ítélőtábla 15.Cspkf.44.218/2013/6. számú végzésével részben megváltoztatta az elsőfokú bíróság döntését, azaz jóváhagyta az E-STAR Nyrt. és a Hitelezők között 2013. április 26-án megkötött csődegyezséget. Ezzel megnyílt az út a kötvények részvényre cseréje előtt. Mivel az egyezség szerint a részvények 366 forinton kerülnek kibocsátásra, és a részvények ára jelenleg 150-200 forint között mozog, a kötvények névértékére vetítve 40-50%-os megtérülés érhető el, ha az árfolyam változatlan marad és valaki a részvények azonnali értékesítése mellett dönt. Ehhez azonban a kötvényeseknek be kell menniük a céghez, ahol értékpapírszámlájukat vezetik és a kötvényeket transzferálniuk kell az alapított projekttársaságok egyikének értékpapírszámlájára. Az erről szóló hirdetményt itt, a nyilatkozat mintáját itt érik el.
 

Hozzászólások

    Hozzászólás

    • A webcímek és email címek automatikusan linkekké alakulnak.
    • Engedélyezett HTML elemek: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
    • A sorokat és bekezdéseket a rendszer automatikusan felismeri.

    További információ a formázási lehetőségekről