A befektetési alap kategorizálás módszere


A részvényalapok besorolása négy ismérv szerint történik:

Földrajzi régiók szerint (európai, amerikai, ázsiai, globális):

az alap mely földrajzi régióban működő cégekbe fektet jellemzően

Régió fejlettsége szerint (fejlett, fejlődő, vegyes):

gazdaságilag fejlett vagy fejlődő országokban működő cégekbe fektet. A fejlődő országok jellemzően nagyobb növekedési potenciál mellett nagyobb kockázatot hordoznak magukban.

Célzott cégméret szerint (nagyvállalati, kis- és középvállalati):

piaci kapitalizáció alapján két részre osztva. A kis- és középvállalatok általában nagyobb felértékelődési potenciállal bírnak és magasabb a kockázatuk.

Befektetési stílus szerint (növekedési, vegyes és érték):

az érték alapú befektetési stílus a stabil működésű, folyamatosan nyereséges, osztalékot fizető vállalatokba fektet. A növekedési stílus szerint befektető alap olyan vállalatok részvényeit vásárolja, amelyek növekedési fázisban vannak. (A vegyes jelző a két stílus kombinációját jelzi.)


A kötvényalapok besorolása két ismérv szerint történik:

Minőség szerint

alacsony kockázatú, alacsony hozamú kötvényekbe fektető alap: az alapban található kötvények átlagos hitelminősítése A-, vagy annál jobb, ami azt jelenti, hogy a kötvény kibocsátója a hitelminősítők értékelése szerint nagyon alacsony valószínűséggel lesz fizetésképtelen. Ezeket a kötvények biztonságosnak tekinthetők, cserébe alacsonyabb hozam érhető el velük.

magas kockázatú, magas hozamú kötvényekbe fektető alap: az alapban található kötvények átlagos hitelminősítése BBB+, vagy annál rosszabb, ami azt jelenti, hogy a kibocsátók nem elhanyagolható csődkockázattal rendelkeznek. Ezért a kockázatért cserébe a kötvényeiken magasabb hozam érhető el.

Deviza szerint (EUR, USD, CHF, HUF, egyéb):

az alap mely devizában jegyzett értékpapírokba és pénzpiaci eszközökbe fektet elsődlegesen. Az egyéb kategóriában nincs egyértelműen rögzítve ez a pénznem.A pénzpiaci alapok besorolása a kockázatvállalás devizája szerint történik (EUR, USD, HUF). Ez azt jelenti, hogy az alap jellemzően ebben a devizában értékelt eszközökbe fektet.